Priser og leveringsbetingelser
3.jpeg
1.jpeg
2.jpeg

Klik for at gå til: VANDEL - OVER JERSTAL - HÅGERUP - JORDHÅNDTERING

Alm. leveringsbetingelser for sten- og grusprodukter fra Eigil Jensen A/S ​

Anvendelse:

Disse almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. ​

Priser:

Priserne er dagspriser. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Priserne gælder for sten og grus afhentet i grusgravene. ​

Priserne er ekskl. levering, råstofafgift og moms (råstofafgift kr. 5,56 pr. m3 / kr. 3,34 pr. ton) ​ 

Ekskl. variabel miljøafgift pt. 10 %

Tilbud:

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering.

Mængder:

Hvor mængdeangivelsen er i m3, drejer det sig om løst mål opmålt på lastbilen i grusgraven.

Betalingsbetingelser:

Netto kontant. Efter 30 dage fra fakturadato beregnes der renter, p.t. 2 % pr. måned. 

Mangler:

Køber må straks og før evt. indbygning senest 7 dage efter modtagelsen, sikre sig at leverede varer er mangelfri, og eventuelle reklamationer over mangler eller mængdeafgivelse må fremsendes straks.

Ved afhentning i grusgravene er det købers ansvar, at han eller den vognmand der afhenter materialerne i grusgraven, bestiller den kvalitet eller sortering, der var ønsket af køber.​

Gennemgang og evt. indsigelse vedr. fakturaer og kørselssedler m.v. skal ske indenfor 30 dage

Ansvar for leverancer:

Da sten- og grusmaterialer er et naturprodukt, kan der fra de forskellige indvindingssteder og i de forskellige sorteringer være forskellige kvaliteter.

Det er derfor købers ansvar at iagttage, at det grusmateriale han får leveret, er egnet til det formål, han ønsker det anvendt til.

Det er på samme vis købers ansvar, at han ved indbygning af grusmaterialet i andre produkter påser, at grusmaterialet har den til indbygningen ønskede kvalitet.

Hvis køber leverer et af vore grusprodukter til tredjemand, eller indbygger han grusmaterialet i et andet produkt som han leverer til tredjemand, påtager vi os ikke noget ansvar for produktet, hvis det ikke opfylder et af køber eller af tredjemand ønsket krav, eller hvis produkter forvolder skade. Hvis tredjemand endvidere rejser erstatningskrav direkte mod os, er køber pligtig til at holde os skadesløs. ​

Leveringshindringer:

Eigil Jensen A/S hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af: Force majeure, vejrlig, regeringsindgreb, strejke og lockout samt manglende energitilførsler.

Bemærk! Vi tillægger Kr. 25 for fremsendelse af faktura under Kr. 500 (Priser, ekskl. moms)

FIRMAINFORMATION

Eigil Jensen A/S

CVR: 52814812

ADRESSEINFORMATION

Stilbjergvej 2 A

7190 Billund

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 75 33 10 24

E-mail: kk@eigiljensen.dk

Denne hjemmeside bruger cookies

Bemærk! Denne side bruger cookies. Cookies på dette site anvendes hovedsageligt til trafikmålinger og optimering af indhold.Hvis du fortsat vil bruge siden skal du acceptere dette.