Vandel Grusgrav

​✔ Vognmandsforretning

✔ Entreprenørkørsel og asfalt

✔ Grusgravning/grusindvinding

Vandel Grusgrav, Nordre Ringvej 3, 7184 Vandel. - For læsning kontakt 22246461

 

Prisliste pr. 01.01.2022

Varetype Pris pr. m3 Omregningsfaktor ton/m3 Sigteanalyse
Bundsikringssand kval. I 28,00 1,50

Bundsikringssand kval. II 26,00 1,50 Hent
* Vasket E-Sand 0-2 mm 46,00 1,40 Hent
Vasket sand ucertificeret 28,00 1,40
Ridebanesand 52,00 1,55 Hent
Kosand 0-1 mm  49,00 1,50
Fedsand 52,00 1,55 Hent
Brolæggersand 46,00 1,50
       
Stabilgrus I 115,00 1,65 Hent
Stabilgrus II 102,00 1,65 Hent
Vejgrus 102,00 1,70 Hent
Kantgrus 109,00 1,70 Hent
Rågrus 0-32 mm 140,00 1,50
Filtersand 0-8 mm 105,00 1,50 Hent
Filtersand 0-8 mm max 15% Kalk 115,00 1,50  
Støbemix 2-8 mm 158,00 1,50
Støbemix 8-16 mm 158,00 1,50
       
Stenmel 0-2 mm 170,00 1,50
Knust 2-8 mm 195,00 1,50
Knust 8-16 mm 195,00 1,50
       
Perlesten 2-8 mm 160,00 1,50 Hent
Ærtesten 8-16 mm 160,00 1,50 Hent
Nøddesten 16-32 mm 160,00 1,50 Hent
Singels 32-60 mm 190,00 1,50
Paksten 60-150 mm 190,00 1,50  - 
Dæksten 150-400 mm 365,00 1,50
Kampesten 400-1500 mm 650,00 1,50
       
Harpet Muld 109,00 1,70 Hent
Uharpet Muld 78,00 1,70
Topdress uden gødning 110,00 1,50
       
Modtagelse af ren jord 28,00 1,50
Tillæg v. våd jord 16,00    
       

 

* Varen er med EC-Certifikat og Produktionsstyring, udstedt og overvåget af Bureau Veritas Certification.

Hent CertifikatHent Varedeklaration

Priserne er ekskl. levering, råstofafgift og moms (råstofafgift - kr. 5,27 pr. m3 / Kr. 3,16 pr. ton) ekskl. variabel miljøafgift pt. 10 %