Vandel Grusgrav

​✔ Vognmandsforretning

✔ Entreprenørkørsel og asfalt

✔ Grusgravning/grusindvinding

Vandel Grusgrav, Nordre Ringvej 3, 7184 Vandel. - For læsning kontakt 22246461

Ny prisliste pr. 01.03.2018

Varetype Pris pr. m3 Omregningsfaktor ton/m3 Sigteanalyse
Bundsikringssand kval. I 22,00 1,50

-

Bundsikringssand kval. II 20,00 1,50 Hent
* Vasket Sand kl. E 0-2 mm 39,00 1,40 Hent
Ridebanesand 40,00 1,55 Hent
Kosand 0-1 mm  40,00 1,50 -
Fedsand 40,00 1,55 Hent
       
Stabilgrus I 98,00 1,65 Hent
Stabilgrus II 88,00 1,65 Hent
Vejgrus 87,00 1,70 Hent
Kantgrus 98,00 1,70 Hent
Rågrus 0-32 mm 100,00 1,50
Filtersand 0-8 mm 87,00 1,50 Hent
Støbemix 2-8 mm 125,00 1,50
Støbemix 8-16 mm 125,00 1,50
       
Stenmel 0-2 mm 145,00 1,50 -
Knust 2-8 mm 165,00 1,50 -
Knust 8-16 mm 165,00 1,50 -
       
Perlesten 2-8 mm 125,00 1,50 Hent
Ærtesten 8-16 mm 125,00 1,50 Hent
Nøddesten 16-32 mm 125,00 1,50 Hent
Singels 32-60 mm 125,00 1,50 -
Paksten 60-150 mm 125,00 1,50 -
Dæksten 150-400 mm 340,00 1,50 -
Kampesten 400-1500 mm 650,00 1,50 -
       
Harpet Muld 105,00 1,70 Hent
Uharpet Muld 92,00 1,70 -
       
Modtagelse af ren jord 20,00 1,50 -
Tillæg v. våd jord 12,00    
       

* Varen er med EC-Certifikat og Produktionsstyring, udstedt og overvåget af Bureau Veritas Certification.

Hent CertifikatHent Varedeklaration

Priserne er ekskl. levering, råstofafgift og moms (råstofafgift - kr. 5,00 pr. m3 / Kr. 3,00 pr. ton) ekskl. variabel miljøafgift pt. 4 %