Vandel Grusgrav

​✔ Vognmandsforretning

✔ Entreprenørkørsel og asfalt

✔ Grusgravning/grusindvinding

Vandel Grusgrav, Nordre Ringvej 3, 7184 Vandel. - For læsning kontakt 22246461

Ny prisliste pr. 01.04.2021

Varetype Pris pr. m3 Omregningsfaktor ton/m3 Sigteanalyse
Bundsikringssand kval. I 25,00 1,50

Bundsikringssand kval. II 24,00 1,50 Hent
* Vasket E-Sand 0-2 mm 45,00 1,40 Hent
Vasket sand ucertificeret 26,00 1,40
Ridebanesand 49,00 1,55 Hent
Kosand 0-1 mm  47,00 1,50
Fedsand 49,00 1,55 Hent
Brolæggersand 44,00 1,50
       
Stabilgrus I 112,00 1,65 Hent
Stabilgrus II 95,00 1,65 Hent
Vejgrus 92,00 1,70 Hent
Kantgrus 102,00 1,70 Hent
Rågrus 0-32 mm 125,00 1,50
Filtersand 0-8 mm 99,00 1,50 Hent
Filtersand 0-8 mm max 15% Kalk 109,00 1,50  
Støbemix 2-8 mm 155,00 1,50
Støbemix 8-16 mm 155,00 1,50
       
Stenmel 0-2 mm 160,00 1,50
Knust 2-8 mm 188,00 1,50
Knust 8-16 mm 188,00 1,50
       
Perlesten 2-8 mm 155,00 1,50 Hent
Ærtesten 8-16 mm 160,00 1,50 Hent
Nøddesten 16-32 mm 160,00 1,50 Hent
Singels 32-60 mm 170,00 1,50
Paksten 60-150 mm 170,00 1,50  - 
Dæksten 150-400 mm 365,00 1,50
Kampesten 400-1500 mm 650,00 1,50
       
Harpet Muld 107,00 1,70 Hent
Uharpet Muld 75,00 1,70
Topdress uden gødning 110,00 1,50
       
Modtagelse af ren jord 26,00 1,50
Tillæg v. våd jord 14,00    
       

* Varen er med EC-Certifikat og Produktionsstyring, udstedt og overvåget af Bureau Veritas Certification.

Hent CertifikatHent Varedeklaration

Priserne er ekskl. levering, råstofafgift og moms (råstofafgift - kr. 5,27 pr. m3 / Kr. 3,16 pr. ton) ekskl. variabel miljøafgift pt. 4 %