Vandel Grusgrav

​✔ Vognmandsforretning

✔ Entreprenørkørsel og asfalt

✔ Grusgravning/grusindvinding

Vandel Grusgrav, Nordre Ringvej 3, 7184 Vandel. - For læsning kontakt 22246461

 

Prisliste pr. 01.04.2024

Varetype Pris pr. ton Ton/m3 Sigteanalyse
Bundsikringssand kval. I 25,00 1,50

Bundsikringssand kval. II 22,00 1,50 Hent
* Vasket E-Sand 0-2 mm 30,00 1,40 Hent
Vasket sand ucertificeret 19,00 1,40
Kabelsand 0-1 mm - 1,40 Hent
Kabelsand 0-2 mm - 1,40 Hent
Ridebanesand 40,00 1,55 Hent
Kosand 0-1 mm  38,00 1,50
Fedsand 35,00 1,55 Hent
Brolæggersand 30,00 1,50
       
Stabilgrus I 84,00 1,65 Hent
Stabilgrus II 80,00 1,65 Hent
Vejgrus 68,00 1,70 Hent
Kantgrus 75,00 1,70 Hent
Rågrus 0-32 mm 110,00 1,50
Filtersand 0-8 mm 75,00 1,50 Hent
Filtersand 0-8 mm max 15% Kalk 82,00 1,50  
Støbemix 2-8 mm 108,00 1,50
Støbemix 8-16 mm 108,00 1,50
       
Stenmel 0-2 mm 115,00 1,50
Knust 2-8 mm 115,00 1,50
Knust 8-16 mm 115,00 1,50
Stigrus 160,00    
       
Perlesten 2-8 mm 120,00 1,50 Hent
Ærtesten 8-16 mm 120,00 1,50 Hent
Nøddesten 16-32 mm 120,00 1,50 Hent
Singels 32-60 mm 145,00 1,50
Paksten 60-150 mm 145,00 1,50  - 
Dæksten 150-400 mm 240,00 1,50
Kampesten 400-1500 mm 300,00 1,50
       
Harpet Muld 50,00 1,70 Hent
Uharpet Muld 20,00 1,70
Topdress uden gødning 60,00 1,50
       
Modtagelse af ren jord 24,00 1,50
Tillæg v. våd jord 15,00    
       

 

* Varen er med CE-Certifikat og Produktionsstyring, udstedt og overvåget af Bureau Veritas Certification.

Hent CertifikatHent Varedeklaration

Priserne er ekskl. levering, råstofafgift og moms (råstofafgift - kr. 5,56 pr. m3 / Kr. 3,34 pr. ton) ekskl. variabel miljøafgift pt. 10 %