Vandel Grusgrav

​✔ Vognmandsforretning

✔ Entreprenørkørsel og asfalt

✔ Grusgravning/grusindvinding

Vandel Grusgrav, Nordre Ringvej 3, 7184 Vandel. - For læsning kontakt 22246461

Ny prisliste pr. 01.03.2020

Varetype Pris pr. m3 Omregningsfaktor ton/m3 Sigteanalyse
Bundsikringssand kval. I 23,50 1,50

Bundsikringssand kval. II 22,00 1,50 Hent
* Vasket E-Sand 0-2 mm 44,00 1,40 Hent
Vasket sand ucertificeret 24,00 1,40
Ridebanesand 47,00 1,55 Hent
Kosand 0-1 mm  45,00 1,50
Fedsand 45,00 1,55 Hent
Brolæggersand 42,00 1,50
       
Stabilgrus I 110,00 1,65 Hent
Stabilgrus II 92,00 1,65 Hent
Vejgrus 90,00 1,70 Hent
Kantgrus 100,00 1,70 Hent
Rågrus 0-32 mm 120,00 1,50
Filtersand 0-8 mm 98,00 1,50 Hent
Filtersand 0-8 mm max 15% Kalk 105,00 1,50  
Støbemix 2-8 mm 145,00 1,50
Støbemix 8-16 mm 145,00 1,50
       
Stenmel 0-2 mm 155,00 1,50
Knust 2-8 mm 185,00 1,50
Knust 8-16 mm 185,00 1,50
       
Perlesten 2-8 mm 150,00 1,50 Hent
Ærtesten 8-16 mm 155,00 1,50 Hent
Nøddesten 16-32 mm 155,00 1,50 Hent
Singels 32-60 mm 165,00 1,50
Paksten 60-150 mm 165,00 1,50  - 
Dæksten 150-400 mm 360,00 1,50
Kampesten 400-1500 mm 650,00 1,50
       
Harpet Muld 105,00 1,70 Hent
Uharpet Muld 75,00 1,70
       
Modtagelse af ren jord 24,00 1,50
Tillæg v. våd jord 12,00    
       

* Varen er med EC-Certifikat og Produktionsstyring, udstedt og overvåget af Bureau Veritas Certification.

Hent CertifikatHent Varedeklaration

Priserne er ekskl. levering, råstofafgift og moms (råstofafgift - kr. 5,27 pr. m3 / Kr. 3,16 pr. ton) ekskl. variabel miljøafgift pt. 4 %